زلزله

چند هفته بعد از وقوع حادثه کاترينا و ريتا که شبکه القاعده و برخی از علمای ايرانی علت اين توفان ها را وجود فساد در آمريکا دانستند و حتی يکی از روحانيون ايرانی اعلام کرد که محل حادثه طوفان کاترينا همان محل توليد فيلمهای مستهجن بوده است، و به دنبال اعلام خشنودی القاعده در مورد وقوع حادثه در ايالات متحده آمريکا، محل اقامت سران القاعده در پاکستان در اثر زلزله شديدی لرزيد و بيش از بيست و پنج هزار نفر از مردم مسلمان پاکستان که نه مشغول فساد بودند و نه فيلم های مستهجن توليد می کردند، کشته شدند.

/ 0 نظر / 10 بازدید